Termografi på hele Sjælland

Termografi – VI finder fejl og forebygger skader – Vi lokaliserer rør, kabler i jord og finder kabelfejl – Vi dokumenterer, rapporterer og rådgiver

Ring på 70 20 43 20Kontakt os

Vi tilbyder termografi Service på hele Sjælland

Vores særlige el-tekniske baggrund betyder at et bredt udsnit af produktionsvirksomheder efterspørger vores kompetencer inde for termografi. Men også servicevirksomheder og håndværksvirksomheder kan med fordel bruge os til termografering.

EL-ANLÆG

Forebyggende vedligeholdelse af el anlæg og el installationer i hele landet.

KABELFEJL

Vi udføre komplekse og kvalificerede kabelfejl- og lokaliserings opgaver.

KABELSPORING

Undgå overrivninger af kabler og de mange gener dette medfører.

Termosyn er din professionelle partner inden for alle former for termografering og sporing af kabelfejl.

Termosyn er eksperter i alle former for termografi samt sporing og udbedring af kabelfejl.

Vi har investeret i det bedste udstyr og de bedste eksperter. Det har vi fordi, vi vil være den bedste professionelle samarbejdspartner på området.

Vi ved, at alle former for driftgener udgør en økonomisk belastning for vores samarbejdspartnere. Derfor er vi fuldt dedikerede til at løse alle opgaver så hurtigt og smertefrit som overhovedet muligt.

Vi er altid på forkant med de teknologiske muligheder, og vi udvikler løbende innovative metoder til at løse termografiske opgaver og kabelfejl – uden større udgravninger og reinstallationer.

Det forventer vores samarbejdspartnere af os.

Læs mere om hvordan vi kan hjælpe dig her på siden.

Du er også altid velkommen til at ringe til os på TLF.: 70 20 43 20 og få en uforpligtende snak.

Hvad kan jeg bruge termografi til?

Termografi kan bruges til flere ting.

Alle elektriske forbindelser udsender en varmesignatur, som kan måles med et særligt infarødt kamera.

Ved at visualisere varmesignaturen, kan man lokalisere kabelfejl på bl.a el-kabler og vandbårne gulvvarme systemer, samt forebygge skader på mange forskellige typer el-installationer.

Termografi er et af de mest effektive værktøjer til forebyggende vedligeholdelse af el-anlæg og el-installationer – ikke mindst som værn mod dyre driftsstop.

I produktionsvirksomheder kan det kortlægge, hvorvidt el-installationerne er overbelastede og i fare for nedbrydning, hvilket kan medfører alvorlige problemer, som kræver lang tid at udbedre. Det kan føre til langvarige driftstop og økonomiske tab.

I landbruget kan termografering for eksempel bruges til at sikre, at maskiner fungerer som de skal, ligesom det kan give sikkerhed for, at alle elektriske anlæg er i funktionsdygtig stand. Termografi kan altså både bruges til at opdage problemer i maskiner og i el-systemer og andre anlæg. Det kan det fordi, alle disse udsender en varmesignatur.

På baggrund af den kan en certificeret og erfaren termograf, opdage uregelmæssige udsving i de forskellige signaturer. Det er tegn på, at noget ikke er, som det skal være. Det kan både være brud eller revner, som kan opdages gennem kabelsporing, men det kan også være maskiner, systemer eller installationer, som er overbelastede.

Læs mere om fordele ved termografi her.

termografi på sjælland termosyn

Få hjælp til termografi

Termografi

25% af alle brande opstår pga. fejl i el-installationer

Ja, det er faktisk rigtigt.

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande på baggrund af, at fejl i el-installationer fører til kortslutning og brand.

Der kan være mange årsager til, at disse fejl opstår. Der kan, for det første, være tale om forkert montering, men også tæring og manglende vedligehold kan forårsage problemerne.

Ved el-termografi har vi mulighed for at opdage og forebygge problemerne, inden de udvikler sig til større eller mindre katastrofer med alt hvad et indebærer af gener og omkostninger.

Vi anbefaler derfor, at alle produktionsvirksomheder får foretaget et årligt termografisk el-eftersyn.

Termografi til industri, erhverv og institutioner

Det er altid en god ide at få foretaget jævnlige termografiske eftersyn. Det sikrer dig mod utilsigtede hændelser, som kan have store konsekvenser, hvad enten du er en produktionsvirksomhed, et landbrug eller en institution.

En certificeret termograf kan forebygge mange forskellige uheld eller nedbrud, som følge af fejl i maskiner eller el-installationer. Termografi kan derfor spare dig for mange penge.

Gennem grundige undersøgelser kan vi ”fange” lurerne problemer før de udvikler sig, og derved give dig mulighed for at gribe ind i tide. Det kan spare dig for alvorlige og lange driftsstop og – i værste fald – brand.

 

Certificering – Din garanti

Som kunde bør man altid sikre sig at termografering og rapportering udføres af certificerede termografører og – ikke mindst – at disse besidder stor el- og byggeteknisk indsigt.

Det er der flere årsager til. For det første kan forkerte indgreb føre til sammenbrud af maskiner, material og anlæg – hvilket igen medfører store gener og omkostninger. Selv små variationer kan – hvis de overses eller fejlfortolkes – have store konsekvenser.

For det andet vil manglende indsigt betyde, at du ikke høster alle frugterne af den termografiske undersøgelse.

I langt de fleste tilfælde gælder det, at jo hurtigere der bliver grebet ind i forhold til at udbedre problemer i installationer eller anlæg – jo lavere er omkostningerne til at udbedre dem.

Brug derfor ALTID en certificeret termografør.

Hos Termosyn giver vi vores kunder en ekstra sikkerhed. Vores termografører er ikke alene certificerede termografer – de er også uddannede elektrikere.

De har derfor stor viden og indsigt i alle former for elektriske installationer, og er derfor hurtige til at finde frem til, hvad der forårsager eventuelle problemer, og hvad der er den bedste fremgangsmåde.

Vi bruger kun certificerede eksperter

Hos Termosyn, går vi meget op i korrekt uddannelse og certificering af vores personale.

Alle vores termografører er derfor uddannet hos ITC – Infrared Training Center.

Med grunddig uddannelse i bygningstermografering kan Termosyn derfor tilbyde stort set alle typer termografiske undersøgelser.

Vores termografører er desuden trænet og uddannet til at opfylde alle danske standarder til termografering.

Herudover opfylder vores termografører DBI’s retningslinjer for el-termografering.

Det er din sikkerhed for termografisk arbejde, der altid er professionelt udført.

 

Vores certificeringer:

Informationer

Ring til os

Skriv til os

Adresse

Rebslagervej 7
4300 Holbæk

Kontakt os