Termografi

på hele Sjælland

Ring på 70 20 43 20Kontakt os

Vores certificeringer:

Hvad kan jeg bruge termografi til

Termografi kan bruges til flere ting.

Generelt kan man finde fejl og forebygge skader på el-installationer og lokalisere fejl på f.eks vandbårne gulvvarme systemer.

Termografi er et af de mest effektive værktøjer til forebyggende vedligeholdelse af el-anlæg og el-installationer – ikke mindst som værn mod dyre driftsstop.

I produktionsvirksomheder kan det kortlægge, hvorvidt el-installationerne er overbelastede og i fare for nedbrydning, hvilket kan medfører alvorlige problemer, som kræver lang tid at udbedre. Det kan føre til langvarige driftstop og økonomiske tab.

I landbruget kan termografering for eksempel bruges til at sikre, at maskiner fungerer som de skal, ligesom det kan give sikkerhed for, at alle elektriske anlæg er i funktionsdygtig stand. Termografi kan altså både bruges til at opdage problemer i maskiner og i el-systemer og andre anlæg. Det kan det fordi, alle disse udsender en varmesignatur.

På baggrund af den kan en certificeret og erfaren termograf, opdage uregelmæssige udsving i de forskellige signaturer. Det er tegn på, at noget ikke er, som det skal være. Det kan både være brud eller revner, som kan opdages gennem kabelsporing, men det kan også være maskiner, systemer eller installationer, som er overbelastede.

Læs mere om fordele ved termografi her.

Få hjælp til termografi

25% af alle brande opstår pga. fejl i el-installationer

Ja, det er faktisk rigtigt.

Ifølge forsikringsselskaberne opstår 25 % af alle brande på baggrund af, at fejl i el-installationer fører til kortslutning og brand.

Der kan være mange årsager til, at disse fejl opstår. Der kan, for det første, være tale om forkert montering, men også tæring og manglende vedligehold kan forårsage problemerne.

Ved el-termografi har vi mulighed for at opdage og forebygge problemerne, inden de udvikler sig til større eller mindre katastrofer med alt hvad et indebærer af gener og omkostninger.

Vi anbefaler derfor, at alle produktionsvirksomheder får foretaget et årligt termografisk el-eftersyn.

Termografi til industri, erhverv og institutioner

Det er altid en god ide at få foretaget jævnlige termografiske eftersyn. Det sikrer dig mod utilsigtede hændelser, som kan have store konsekvenser, hvad enten du er en produktionsvirksomhed, et landbrug eller en institution.

En certificeret termograf kan forebygge mange forskellige uheld eller nedbrud, som følge af fejl i maskiner eller el-installationer. Termografi kan derfor spare dig for mange penge.

Gennem grundige undersøgelser kan vi ”fange” lurerne problemer før de udvikler sig, og derved give dig mulighed for at gribe ind i tide. Det kan spare dig for alvorlige og lange driftsstop og – i værste fald – brand.

 

Informationer

Ring til os

Skriv til os

Adresse

Rebslagervej 7
4300 Holbæk

Kontakt os