Termografi

på hele Sjælland

Ring på 70 20 43 20Kontakt os

Vores certificeringer:

Væsentlige fordele ved Termografi

Termografering anses for at være en af de bedste metoder til at finde fejl og potentielle fejlkilder i el-tekniske anlæg.

Det kan dog bruges til mange forskellige formål.

For eksempel, bliver termografi ofte brugt til isoleringskontrol i bygninger. Her kan det vise eventuelle kuldebroer og mangelfuld isolering. Det bliver ofte anvendt i nybyggeri for at sikre, at isoleringsarbejdet er udført korrekt, ligesom det kan bruges til at finde frem til, hvor man med fordel kan efterisolere.

Et anden typisk termograferingsopgave er lækagesporing. Her kan vi bruge termografi til at kortlægge eventuelle lækager i vandbårne gulvvarme anlæg og andre installationer.

Nogle af de mange fordele ved Termografi er:

  • Sikre, pålidelige, reproducerbare og sammenlignelige resultater
  • Hurtigt at forberede og normalt let at gennemføre
  • Hurtig og præcis lokalisering af kritiske installationer
  • Effektivt i forbindelse med planlægning af reparationer og udskiftninger
  • Forebyggelse af produktionsstop og nedbrud
  • Store flader og installationer kan undersøges på kort tid
  • Målinger kan ofte foretages, uden at afbryde produktionen.

Kontakt os i dag og få et uforpligtende tilbud.

Få hjælp til
termografi

Sådan foregår det…

Først afstemmer vi, i samarbejde med dig, hvilke bygningsdele, maskiner og/eller installationer der skal gennemgås.

Dernæst udfører vi en Termografisk undersøgelse. Det foregår ved, at en certificeret termografør gennemgår det aftalte område med et termografisk kamera. Det er et kamera, der måler og registrerer infrarød varmestråling.

Kameraet omsætter temperaturforskelle i det undersøgte område til synlige farveforskelle. På baggrund heraf kan man, med den rette viden, fastslå hvilke områder der kræver nærmere undersøgelse.

Herefter følger en proces, hvor vores termografører udfører en grundig analyse af resultaterne af den termografiske undersøgelse.

Dette er en meget vigtig del af processen, og en øvelse som kræver en høj grad af ekspertise og erfaring.

Det er i denne del af processen, at selve undersøgelsen skal omsættes til brugbare og optimale resultater, som er praktisk anvendelige.

Det er derfor også her, at virkelige eksperter adskiller sig fra de mindre erfarne.

For dig som kunde er denne del af processen fuldstændig afgørende, da dette arbejde danner grundlag for den rapport, der anvendes til beslutningen om løbende vedligeholdelse, samt planlægning af nødvendige udskiftninger og reparationer.

Læs mere om rapportering her.

Informationer

Ring til os

Skriv til os

Adresse

Rebslagervej 7
4300 Holbæk

Kontakt os